Foçateyn
Foça'nın Büyük Dönüşümü

Foçateyn, imparatorluktan cumhuriyete dönüşümün toplumsal tarihini Foça’nın yerel tarihi üzerinden ele alıyor. Yüzyıllar boyunca iç içe yaşayan grupların birbirlerinden ayrıştırılması, çizilen yeni sınırların sonuçları, zorunlu göç, homojen nüfus politikaları tarafından şekillendirilen Foça, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişin toplumsal veçhelerinin incelenmesi için örnek bir coğrafya işlevi görüyor. Bu dönüşümleri Foça’yla sınırlandırmayıp dünya tarihinin bir parçası olarak, ilk kez kullanılan belgelerin yanı sıra kişisel tanıklıklardan da yararlanarak inceleyen Emre Erol, günümüz dünyasında önemli bir yer tutan göç olgusunu tarihselleştirerek tartışmaya açıyor.

İmparatorlukların yerini bağımsız ulus-devletlerin almaya başladığı süreçte Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli inanç ve etnik gruplarından oluşan nüfusu, merkezinde göç ve şiddetin yer aldığı, günümüz için belirleyici bir dönüşümden geçti. Foçateyn, imparatorluktan cumhuriyete dönüşümün toplumsal tarihini Foça’nın yerel tarihi üzerinden ele alıyor. Yüzyıllar boyunca iç içe yaşayan grupların birbirlerinden ayrıştırılması, çizilen yeni sınırların sonuçları, zorunlu göç, homojen nüfus politikaları tarafından şekillendirilen Foça, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişin toplumsal veçhelerinin incelenmesi için örnek bir coğrafya işlevi görüyor. Bu dönüşümleri Foça’yla sınırlandırmayıp dünya tarihinin bir parçası olarak, ilk kez kullanılan belgelerin yanı sıra kişisel tanıklıklardan da yararlanarak inceleyen Emre Erol, günümüz dünyasında önemli bir yer tutan göç olgusunu tarihselleştirerek tartışmaya açıyor.

“Geçmişe farklı bir yerden bakmak istiyorsak,işe her gün gördüğümüz ve olağan saydığımız izlerle ilgili basit sorular sorarak başlayabiliriz: (...) Eski Foça’nın şimdiki zamanı ne zaman oluştu? Osmanlı Makedonyası, Ege Adaları ve Batı Anadolu’daki bir sahil kasabası gibi üç farklı coğrafyanın insanlarının hayatlarını kesiştiren olaylar nelerdi? Eski Foça’nın geçirdiğib büyük dönüşümler ve bunların beraberinde getirdiği demografik değişimler insanlık tarihinin nevi şahsına münhasır bir detayı mıdır, yoksa bütün içerisinde anlamlı bir yere oturtulabilir mi?"
EMRE EROL

2007’de Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programından, 2009’da ise yine aynı üniversitenin Tarih lisansüstü programından mezun oldu. Daha sonra Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nin Ortadoğu Çalışmaları programında Prof. Dr. Erik Jan Zürcher ile başladığı doktora çalışmalarını 2014 yılında tamamladı. Doktora tezi 2016 yılında The Ottoman Crisis in Western Anatolia/Turkey’s Belle Époque and the Transition to a Modern Nation State başlığı ile yayımlandı. “Makedonya Sorunu’nun Batı Anadolu’ya Sıçrayışı ve 1914 Rum Tehciri” gibi çeşitli makaleleri ile Birinci Dünya Savaşı öncesi Batı Anadolu’da yaşanmış demografi mühendisliği olayları üzerinde doktora çalışmalarından sonra da yayınlar yaptı. 2009-2016 yılları arasında Leiden Üniversitesi’nin üç farklı kampüsünde de tarih, siyaset bilimi, Ortadoğu Çalışmaları ve felsefe alanlarında çeşitli dersler açtı, farklı akademisyenlerle ortak dersler verdi ve tez danışmanlıkları yaptı. İtalya, Hollanda ve Yunanistan’da çeşitli üniversitelerde AB iş birlikleri kapsamında kısa süreli dersler verdi ve birçok uluslararası akademik toplantıda tebliğler sundu. Araştırma alanları arasında dünya tarihi müfredat tasarımı, geç dönem Osmanlı ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Doğu Akdeniz liman şehir ve kasabaları özelinde göç ve küresel piyasalarla eklemlenme, milliyetçilikler ve sosyalist hareketler başta olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nda modern ideolojilerin tarihleri bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi ortak üniversite derslerinden sorumlu Temel Geliştirme Programı Direktörü ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve Sabancı Üniversitesi Dijital Beşeri Bilimler Laboratuvarı girişiminin parçasıdır.

Kitabın Adı Foçateyn
Alt Başlık Foça'nın Büyük Dönüşümü
ISBN 9789750534614
Kapak Görseli Eski Foça’ya ait, bugün belediye binasının olduğu meydanın eski halini gösteren, tahminen 1920’ler ortasından bir fotoğraf (Foça Kaymakamlığı web sitesi, erişim Şubat 2023).
Yayın No İletişim - 3268
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji, Tarih
Sayfa 278 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 190,00 TL
Baskı 1. baskı - Mart 2023
Yazar Emre Erol
Editör Kerem Ünüvar
Yayına Hazırlayan Mehmet Atala
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Deniz Eroğlu
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit