Ziyad Ebuzziya

1911’de İstanbul’da doğdu. 1936’da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1940’da Tasvir-i Efkâr, 1945’de Tasvir, 1946’da da Son Saat gazetelerini çıkardı. 1950 ve 1954 seçimlerinde DP’den Konya milletvekili seçildi. 1955’te Hürriyet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 1994’te İstanbul’da öldü. Eserleri: Jean Jacques Rousseau ve Liberalizm (1943); Machiavel ve Machiavelizm (1944); Salazar ve Korporatizm (1944), Roosevelt ve New Deal (1944); Nasrettin Hoca Fıkraları (1943); Ebüzziya Duvar Takvimi Ansiklopedisi (1946-1969, 24 cilt). HÜSEYİN ÇELİK 1959 yılında Van’da doğdu. 1983’te İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 1987’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktoraya başladı. Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İtalya ve İsviçre’de Yeni Osmanlılar üzerine çalışmalar yaptı. 1991’de “Ali Suavi ve Eserleri” konulu doktora tezini verdi. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak tayin edilen Çelik bu görevini halen sürdürmektedir. Çelik’in Osmanlı Yanlısı İngiliz Dış İşler Komiteleri adlı çalışması İnkılâb Yayınları’ndan ve Ali Suavi ve Dönemi adlı çalışması da İletişim Yayınları’ndan yayımlandı.