Zeynep Gül Ünal

ZEYNEP GÜL ÜNAL, kültür mirasının korunması ve risk yönetimi konusunda uzmandır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nde Profesör ve Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TA-MIR) Direktörüdür. Halen yüksek lisans düzeyinde kültür mirası alanında Afet Risk Yönetimi dersi vermekte ve Koruma İlkeleri Projesi’ni yönetmektedir. Ünal, ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi yönetim kurulu üyesi, ICOMOS ICORP Genel Sekreteri ve ICORP Türkiye kurucu başkanıdır.

ZEYNEP GÜL ÜNAL, is a specialist in cultural heritage conservation and risk management. She is a Professor in the Restoration Department, Faculty of Architecture at Yıldız Technical University and the Director of Yıldız Technical University Research Centre for Preservation of Historical Heritage (TA-MIR). She is currently teaching Disaster Risk Management on Cultural Heritage and supervising Conservation Principles Project, both at the graduate level. Ünal is a board member of ICOMOS International/International Council on Monuments and Sites and the Secretary General of ICOMOS ICORP and the founding chairperson ICORP Turkey.