Yi Ch'ongiun

1939 yılında Changhung'ta doğmuştur. Modern Güney Kore edebiyatının önde gelen isimlerindendir.