Vangelis Kechiriotis

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde doktor. Balkan tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimlerin tarihi üzerine dersler vermekte. Leiden Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe İnceleme Programı'nda doktor. Bu üniversitede "The Greeks of İzmir at the end of the Empire a non- Muslim Ottoman Community between autonomy and Patriotism" adlı doktora tezini 2005 yılında savundu. Orta ve Doğu Avrupa'da Kollektif Kimlik Söylemleri (1770-1945) üzerine dört ciltlik yayın projesine katılmakta. İlk iki cilt 2006 yılında Budapeşte'de CEU Yayınları tarafından yayımlandı. zmir tarihi üzerine ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Ortdoks Yunanlar üzerine çok sayıda makale yayımladı.