Tom Reiss

The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker ve başka gazetelerde siyaset ve kültür üzerine makaleler yazmaktadır. Halen New York'ta yaşıyor.