Steven M. Southwick

1980’de George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, ardından Yale Üniversitesi’nde psikiyatri ihtisasını tamamladı. Psikolojik travma, travma sonrası stres bozukluğunun psikolojik ve nörolojik etkileri, psikolojik dayanıklılık ve stres konularında uzmanlaştı. Gaziler, savaş esirleri, ordu mensupları ve hem çocuk hem yetişkin sivil travma mağdurlarından oluşan gruplarla uzun soluklu çalışmalar yürüttü. Çalışmaları nedeniyle Uluslararası Viktor Frankl Logoterapi Enstitüsü tarafından verilen Jerry Long Anma Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü. Uzun süredir devam eden hastalığı sonucunda 2022’de hayatını kaybetti.