Sabır Güler Sevli

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi SBF’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programını bitirdikten sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Halen Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışan Sabır Güler Sevli’nin eserleri arasında 2008 yılında Dipnot Yayınları tarafından yayımlanan Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi Modernleşme, Çözülme ve Türkiye Birlik Partisi adlı kitabı ve İletişim Yayınları tarafından ilk baskısı 2011 yılında yapılan, Şükrü Aslan’ın derlediği Herkesin Bildiği Sır: Dersim adlı kitapta “Dersim’in Mürşit Ocağı: Ağuçan” adlı makalesi bulunmaktadır.