Ruth Benedict

1887 yılında, New York'ta doğdu. Columbia Üniversitesi'nden 1919'da mezun olan Benedict, 1923'te aynı üniversitede öğretim üyesi oldu. Antropoloji alanında yaptığı çığır açıcı çalışmalarla tanındı. Özellikle kişilik, sanat, dil ve kültür arasındaki ilişkileri, değişik folklorları ele aldı; kültürel çeşitliliğin önemine dair yaptığı vurgularla kültürel incelemeler konusunda öncü isimlerden oldu. 1947'de Amerikan Antropoloji Derneği başkanlığına seçilen Benedict, antropoloji alanının şekillenmesinde ilk akla gelen isimlerden oldu. 1947'de Amerikan Antropoloji Derneği başkanlığına seçilen Benedict, çalışmaları ve "aykırı" tavırları nedeniyle ancak ölümünden kısa bir süre önce tam yetkili profesörlüğe atandı. 1948'de hayatını kaybeden Benedict, antropoloji alanının şekillenmesinde ilk akla gelen isimlerdendir.