Rewhat Arslan

Âşıklar Bayramı (Kapaktaki Görsel)
Çekiç ve Gül (Kapaktaki Çizim)
Sahiden Hikâye (Kapaktaki Çizim)