Rewhat Arslan

Âşıklar Bayramı (Kapaktaki Görsel)
Sahiden Hikâye (Kapaktaki Çizim)