Recep Peker

1888'de İstanbul'da doğdu. 1907'de Harp Okulu'nu bitirdi. Yemen'de Trablusgarp'ta savaştı. 1. Dünya Savaşi'na katıldı. Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra 1920'de Anadolu'ya geçti. İlk görevi TBMM genel sekreterliğiydi. Çeşitli bakanlıklarda bulundu. 1946'da Başbakanlığa atandı. Sert tutumu tepkilere yol açtı. Bu muhalefet karşısında istifa etmek zorunda kalan Peker, Siyasi hayatının sona ermesinden üç yıl sonra öldü (1950). Bu kitapta yer alan dersler, (1934-35) öğrenim yılında Recep Peker tarafından A.H.F ve İ.Ü.'de verilmiştir.