P. J. Rhodes

1940 doğumlu Britanyalı akademisyen, antik dönem tarihi uzmanıdır. Antik dönem siyasal hayatı ve kurumları üzerine ciddi eserler üreten Rhodes, 2005 senesinde Durham Üniversitesi’nden emekli olmuştur. Bilinen eserleri arasında şunlar sayılabilir: The Athenian Boule (Oxford: Oxford University Press, 1972), A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia (Oxford: Oxford University Press, 1981), Alcibiades (Pen and Sword Books, 2011), Greek Historical Inscriptions, 359-323 B.C. (London Association of Classical Teachers, 1972), Greek Historical Inscriptions, 404-323 B.C. ([R. Osborne ile birlikte] 2003, Ancient Democracy and Modern Ideology (Londra: Duckworth, 2003) ve The Greek City States: A Source Book (1986).