Öykü Didem Aydın

1970'te Ordu'da doğdu. 1986 yılında Antalya Koleji'nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamladı. Üniversite öğreniciliği sırasında profesyonel turist rehberliği yaptı. 1991 ile 1995 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi oldu.1994 yılında Ankara ve Milano Üniversiteleri'nde master, 2001 yılında Almanya'da doktorasını tamamladı.2001-2003 yılları arasında Max Planck Topluluğu'nda araştırma proje yöneticisi olarak çalıştı. 2004 yılında Türkiye'ye döndükten sonra yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği yaptı. 2004 yılında Üç Demokraside Düşünce Özgürlüğü ve Ceza Hukuku adlı monografisi yayımlandı. 2006 yılında Almanca olarak yazdığı ABD ve Almanya'da Kin ve Nefret Suçları adlı monografisi Almanya'da yayımlandı. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok bilimsel makalesi yayımlandı, çeviriler yaptı, konferanslar verdi. Özellikle ulusal ve uluslararası ceza hukuku, ceza hukuku reformu siyaseti, düşünce özgürlüğü, düşünce suçları, kadın hakları, cinsel haklar ve çocuk hakları alanlarında pek çok çalışma ve projeler yürüttü. 2007 yılında haklar hareketi platformunu kurdu.2007 yılında ABD'ye göçmen olarak kabul edildi. Yazar, Muhtaç Hayvanları Koruma Derneği, Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği üyesi ve Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği Kurucu üyesidir.