Onur Kartal

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Kartal, bütünleşik doktora programını da yine aynı bölümde “Fenomenolojiden Politikaya Yirminci Yüzyılda Başkalık Sorunu” başlıklı teziyle tamamladı. Say Yayınları tarafından basılmış olan Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramdaki Serüvenler adlı kitabın çevirmeni, Biyopolitika Cilt 1-Platon’dan Arendt’e Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri ve Biyopolitika Cilt 2 - Foucault’dan Günümüze Biyopolitikanın İzdüşümleri adlı çalışmaların editörüdür. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.