Noam Chomsky

Doğu Avrupa kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1928'de Philadelphia'da (ABD) doğdu. İlk gençlik yıllarını New York'ta geçirdi. İbranice uzmanı bir tarihi dilbilimci olan babasının da etkisiyle dilbilime yöneldi. 1955'ten itibaren yayımladığı çalışmalarıyla, "üretici-dönüşümsel dilbilgisi" denen dilbilim kuramının kurucularından oldu. Chomsky, 1960'larda ABD'nin Vietnam'a müdahalesine aktif biçimde karşı çıkmasıyla başlayan siyasi angajmanıyla, ABD'de etkili bir muhalif aydın kimliği edindi. 1970'lerde ve 80'lerde, Ortadoğu/Filistin sorununda ABD-İsrail işbirliğini ve saldırganlığını, ABD'nin Latin Amerika'daki egemenlik politikasını tahlil eden eserler yayımladı. Halen ABD üniversitelerinde ders vermeyi sürdürüyor. Siyasi konulardaki temel eserleri şunlardır: American Power and the New Mandarins (Amerikan Gücü ve Yeni Mandarinler, 1969), The Political Economy of Human Rights (İnsan Haklarının Siyasi Ekonomisi, 1979), Towards a New Cold War (Yeni Bir Soğuk Savaş'a Doğru, 1982), Turningthe Tide (Akıntıyı Tersine Çevirmek, 1985), The Political Economy of Mass Media (Kitle İletişiminin Siyasi Ekonomisi, Edward Herman'la birlikte, 1988), The Culture of Terrorism (1988; Türkçesi: ABD Terörü, çeviren Taha Cevdet, Pınar Yayınları 1991), The Fateful Triangle (1983).