Nimet Okan

8 Mart 1972’de Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta gördü. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans, Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamladı. Hemşirelik ve folklor araştırmacılığı yaptı. Akademik çalışmaları etnik ve cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öykü’nün annesidir.