Necip Asım Yazıksız

1861'de Kilis'te doğdu. Şam Askeri İdadisi ve Kuleli Askeri Lisesi'nin ardından Harbiye'de eğitim gördü ve teğmen rütbesi ile mezun oldu. Bir süre askeri rüştiyelerde ve Harbiye'de öğretmenlik yaptı. Bu dönemde tarih ve coğrafya kitapları yayımladı. 1927'de milletvekili oldu ve bu görevini 1935'deki ölümüne değin sürdürdü.