Nasr Hamid Ebu Zeyd

1943 doğumlu. Yaşayan önemli İslam düşünürleri arasında sayılıyor.