Nagihan Doğan

1980 Ankara doğumlu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde Ortaçağ İslâm tarih ve kültürü üzerine dersler veriyor.