Mustafa Baydar

1920 yılında Gümülcine’de doğdu. 1944’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Sivas, Diyarbakır, Erzincan ve Erzurum gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950’de İstanbul’da gazeteciliğe başladı, çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde muhabir, yazar ve tashih şefi olarak çalışan Baydar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden 1971 ve 1973’te Gazetecilik Başarı Ödülü aldı, Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan da Başarı Ödülü alan, 1976 yılında hayatını kaybeden Baydar’ın diğer kitapları şunlardır: Atatürk ve Devrimlerimiz, Atatürk Diyor ki, Atatürk’le Konuşmalar, Kabakçı Mustafa İsyanı, 31 Mart Vak’ası, Attila, Kubilay, Ahmet Mithat Efendi, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları, Yeni Türk Hikâyecileri Antolojisi.