Miško Šuvaković

Miško Šuvaković, çağdaş estetisyen, sanat teorisyeni ve kavramsal sanatçı. 1954'te Belgrad, Yugoslavya'da doğdu. Belgrad Sanat Üniversitesi'nde, İnterdisipliner Lisansüstü Çalışmaları'nda sanat ve kültür teorisi eğitimi vermekte. 1993 yılında, "Sanatta Analitik Felsefe ve Teori" başlıklı tezi ile doktora derecesini aldı. Belgrad Müzik Fakültesi'nde profesör olarak sanat teorisi ve estetiği dersleri vermekte.