Mim Sertaç Tümtaş

Siverek’te doğdu. İktisat alanında lisans; yerel yönetimler, kent ve çevre anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılından beri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. Kent, mekân, göç, sosyal ayrışma, sosyal dışlanma gibi konularda ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümü ve makaleleri bulunmaktadır.