Michel Balard

Michel Balard Paris I Üniversitesi’nde profesör, bilgisini ve araştımalarını Ortaçağ’da Batı ve Doğu arasındaki politik ve ekonomik ilişkileriyle yoğunlaştırdı. Batı Avrupa’nın Ortaçağ’da Akdeniz’i sömürgeleştirmesi üzerine CNRS’te bir araştırma grubunu yönetiyor.