Maurice Dobb

(1900-1976) 20. yüzyıl İngilteresi’nin en önde gelen Marksist iktisatçılarındandır. Londra ve Cambridge’de öğrenim görmüş, 1924’ten emekliliğine kadar Cambridge’de ders vermiştir. Kapitalizmin ortaya çıkışı, sosyalist planlama, değer kuramı ve burjuva iktisadının tarihi gibi konularda Marksist akademik düşünceyi derinden etkilemiştir. Başlıca eserleri şunlardır: Wages (1928), Political Economy and Capitalism (1937), Studies in the Development of Capitalism (1946), On Economic Theory and Socialism (1955), Welfare Economics and the Economics of Socialism (1969), Theories of Value and Distribution Since Adam Smith: Ideology and Economic Theory (1973).