Laure Marchand

Gazeteci. Le Figaro gazetesi Türkiye muhabiri. 2004’te Tür¬kiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş müzakereleri başladığından beri ülkedeki, bilhassa “Ermeni sorunu” hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmiştir.