Kerim Özcan

1976 yılında Elbistan’da doğdu. Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans derecesini aldıktan sonra aynı alanda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora ve post doktora aşamalarında İngiltere’de Leicester ve Keele üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.