Kadir Yıldırım

1981’de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Aynı üniversitede 2006 yılında İktisat Teorisi, ABD’de yüksek lisans eğitimini, 2011 yılında ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD’de doktora eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde iktisat tarihi, iktisadi düşünce tarihi ve çalışma ilişkileri tarihi üzerine dersler vermeye devam etmektedir.