Jean-Noel Kapferer

Fransa'da iletişim aleminin en önemli araştırmacılarından biri. Psiko-sosyoloji dalında uzman Kapferer, Northwestern Üniversitesi'nde ders veriyor. İnsanların kanıları, davranışları ve imgeler üzerinde iletişimin etkileri, Kapferer'in özel araştırma alanı. B. Dubois ile birlikte yazdığı ilk kitabı Echec a la science? La survivance des Mythes chez les Français (Bilimin başarısızlığı mı? Fransızlarda mitosların kalıntıları, 1981) adını taşıyordu. İkinci kitabı Les Chemins de la persuasion: Le mode d'influence des medias et de la publicite sur les comportements (İkna Yolları: Reklam ve medyaların davranışlar üzerindeki etki tarzı, 1984), adının anlattığı üzere, günümüz toplum hayatının temel sorunlarından birini konu alıyordu. Kapferer'in üçüncü eseri, -L'Enfant et la Publucite. Les Chemins de la seduction (Çocuk ve Reklam. Cezbetme yolları, 1985)- medyalar, aileler ve çocukların birarada bulunduğu ve karşı karşıya geldiği reklam alemine ilişkin nesnel tespitler yapmayı amaçlıyordu. Elinizdeki kitap, Kapferer'in 'kulaktan kulağa'nın önemli bir iletişim aracı olduğnu fark etmesinin ve dedikodularla, söylentilerle ilgili geniş bir araştırmaya girişmesinin sonucu ortaya çıktı. Yazar, bu konudaki araştırmasını iki yıl sürdürdü, "Alo dedikodu" servisine gelen onbin kadar telefona cevap verdi. Halen Dedikodu Üzerine Enformasyon ve İnceleme Kurumu Başkanı olan Kapferer'in bu eseri ABD, İtalya, Japonya, Portekiz, İsveç, Bulgaristan, Romanya ve Çekoslovakya'da yayımlandı.