James Steinhoff

Western Ontario Üniversitesi’nde medya çalışmaları alanında doktorasını tamamlamıştır. Automation and Autonomy: Labour, Capital and Machines in the Artificial Intelligence Industry (2021) başlıklı kitabı yayımlanmıştır.