Jacob M. Landau

Kudüs İbrani Üniversitesi Siyasal Bilgiler profesörüdür. Modern Ortadoğu ve Türkiye uzmanı olan Landau’nun kitaplarından ikisi Türkçe’de yayınlanmıştır: Türkiye’de Aşırı Akımlar (Ankara, Turhan Kitabevi, 1978), Modern Arap Edebiyat Tarihi (Ankara, Gündoğan Yayınları, 1994). Son yayınları: Jews, Arabs, Turks (Kudüs, Magnes Press, 1993); The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization (Oxford, Oxford University Press, 1994); Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation (Bloomington, University of Indiana Press, 1995).