Itır Akdoğan

Notre Dame De Sion’dan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde iletişim lisansı, Hür Brüksel Üniversitesi (ULB)’de uluslararası politika yüksek lisansı ve Helsinki Üniversitesi’nde sosyal bilimler doktorası yaptı. Uluslararası e-demokrasi danışmanı olan Itır Akdoğan bir yandan akademik çalışmalarını Helsinki Üniversitesi ve Istanbul Bilgi Üniversitesi'nde sürdürürken diğer yandan Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği'nde program yöneticisidir.