Isabelle Roskam

Louvain Katolik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi’nde profesör olarak çalışıyor ve klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ve eğitim pskolojisi alanlarında araştırmalar yapıyor. Halen ekibiyle birlikte ebeveynlik, çocuk gelişimi, ebeveynlerde tükenmişlik ve dışlayıcı davranışlar üzerine çalışmalar yürütüyor ve çocuklar yararına çalışan pek çok kuruma danışmanlık yapıyor.