Hikmet Çağrı Yardımcı

1994’te Ağrı’da doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2017 yılında tamamladı. 2021 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden, bu kitabın orijinal hali olan tezini savunarak mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ndeki doktora eğitimiyle beraber Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yaptı.