Halis Çetin

1969 yılında Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu (1993). Cumhuriyet Üniversitesinde yüksek lisans (1996), Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktora yaptı (2001). 2005 yılında siyasal düşünceler alanında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Halen Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Siyaset bilimi, siyasal ideolojiler ve siyaset felsefesi alanlarında yayımlanmış kitapları şunlardır: İnsan ve Siyaset: Siyasetin Psikolojik Temelleri (Siyasal Kitabevi, 2003); Modernleşme ve Türkiye'de Modernleştirme Krizleri (Siyasal Kitabevi, 2003); Türk Toplum Sözleşmesi: Siyasetin Sosyolojik Temelleri (Lotus Yayınları, 2004); Çağdaş Siyasal Akımlar (Orion Yayınları, 2007); Cumhur ve Başkanı: Kral Çıplak, Halk Çırılçıplak (Orion Yayınları, 2007); Modernleşme Krizi: İdeoloji ve Ütopya Arasında Türkiye (Orion Yayınları, 2007); Totaliter Soylu Gelenek (Kadim Yayınları, 2010); Siyaset Bilimi (ed.; Orion Yayınları, 2011).