Halide Velioğlu

İstanbullu bir Yugoslav göçmeni. Lisans ve lisansüstü eğitimini aldığı Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuduğu yıllarda, Boğaziçi Kadın Grubu’nun ve Hayalet Gemi’nin üyesi oldu. “Muhafazakâr Dekadans: Metin Kaçan, G.K. Vakası ve 1990’lar Türkiyesi’nde Dil Siyaseti” başlıklı çalışmasıyla lisansüstü derecesi, “Boşnak Haletiruhiyesi: İmkânsız Bir Hasretin Şiirsel ve Gündelik Kayıtları” başlıklı teziyle de antropoloji (Texas Üniversitesi-Austin, ABD) doktorasını aldı. Duygulanım, gündelik hayat, maddi kültür ve teknolojiyle ilgili çalışmalarını öğretim üyesi olduğu Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde sürdürüyor.