Haldun Gülalp

1951 doğumlu. Türkiye'de, İngiltere'de ve ABD'de ekonomi, siyaset bilimi ve sosyoloji dallarında eğitim gördü. ODTÜ'de ve ABD'nin çeşitli üniversitelerinde dersler verdi. Gelişme sosyolojisi, siyasal iktisat, devlet-sınıf ilişkileri ve sosyal teori konularında çok sayıda çalışmaları yayımlandı. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. 
Yayımlanmış kitapları şunlardır: Yeni Emperyalizm Teorilerinin Eleştirisi, Birikim, 1979; Gelişme Stratejileri ve Gelişme Ideolojileri, Yurt, 1983; Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Belge, 1993, Kimlikler Siyaseti, Metis 2003.