Gilles Kepel

CNRS'de (Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) araştırmacı, Paris Siyasal İncelemeler Enstitüsü'nde öğretim üyesi. Le Prophele et Phoroon. Les mouvements islamistes dans l'Egypte contemporaşne (Peygamber ve Firavun. Çağdaş Mısır'da İslami Hareketler) adlı ilk kitabı 1984'te, Les banlieues de l'Islam. Naissance d'une religion en France (İslamın Varoşları. Fransa'da Bir Dinin Doğuşu) adlı ikinci kitabı 1987'de yayımlandı. 1988'de Remy Leveau ile birlkikte Les musulmans dans la societe française'in (Fransız Toplumunda Müslümanlar), 1990'da Yann Richard ile birlikte Intellectuels et militants de l'Islam cintemporain'in (Çağdaş İlam Militanları ve Aydınları) editörlüğünü yaptı.