Gerard J. Libaridian

Gerard J. Libardian, tarihçi ve uluslararası ilişkiler uzmanı. Ermenistan, Yakındoğu ve Kafkasya üzerine birçok eser kaleme almış, çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. Şu anda Bir çatışmanın Anatomisi: Yukarı Karabağ ve ;Yeni Dünya Düzeni adlı bir kitap hazırlamaktadır. Cambridge Üniversitesi Zoryan Enstitüsü’nün kurucularından biridir ve bu kurumda yöneticilik görevinde bulunmuştur (1982-1990). Armenian Rewiew of Boston (1983-1988) adlı derginin editörlüğünü yapmıştır. 1991-1997 arasında Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan’a dış politika ve güvenlik konularında danışmanlık yapmıştır. Yukarı Karabağ görüşmelerinde Ermenistan’ın müzakere heyetinde yer almış, bu konuda devlet politikasının oluşmasında koordinatör olarak hizmet vermiştir. Hazar ve Kafkasya projelerinde East-West Institute’te (NYC) araştırmacı ve Washington D.C.’de IREX danışmanı olarak görev yapmaktadır. Halen Michigan Üniversitesi (Ann Harbor) Tarih Bölümü’nde konuk profesör olarak bulunmaktadır.