George Lane

Londra SOAS (Afrika ve Doğu Çalışmaları Okulu) Üniversitesi’nin tarih bölümünde öğretim görevlisidir. Başlıca çalışma alanları Ortadoğu ve Orta Asya tarihi, Ortaçağ’da İran ve Moğol İmparatorluğu’dur. Moğollarda gündelik hayat, İran’da ve Ortadoğu’da Moğollar, Moğollar ve Batı dünyası ilişkileri hakkında pek çok makalesi ve araştırması vardır. Ayrıca Londra Ortadoğu Enstitüsü ve İran Çalışmaları Merkezi’nin üyesidir. Başlıca kitapları arasında Daily Life in the Mongol Empire (Greenwood, 2006), Genghis Khan and Mongol Rule (Hackett Publishing, 2004) ve Early Mongol Rule in Thirteenth-Century Iran: A Persian Renaissance (Routledge, 2003) sayılabilir.