Geoff Hodgson

1946 yılında doğan İngiliz yazar, halen Hertfordshire Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Kurumsal İktisat Derigisi Journal of Institutional Economics'te baş yazar olarak çalışmaktadır. Kurumsal iktisat alanının önemli isimlerinden biridir. Özellikle çalıştığı alanlar evrimsel iktisat, iktisadi düşünceler tarihi, Marksizm ve teorik biyolojidir. Çeşitli kitapları: Sosyalizm ve Parlementer Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, (1985);Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional Economics (İktisat ve Kurumları: Kurumsal İktisat İçin Manifesto)(1988);Economics and Utopia(İktisat ve Ütopya)(1999); How Economics Forgot History(İktisat Tarihi Nasıl Unuttu) (2001);The Evolution of Institutional Economics(Kurumsal İktisatın Evrimi) (2004).