Elena Frangakis- Syrett

1985'ten bu yana New York Üniversitesi Queens College'da tarih profesörüdür. 1984'te King's College'da ikitsat tarihi doktoru ünvanını aldı. Birçok eserin yazarı: The commerce of Symrna in the Eighteenth Century, 1700-1820, Küçük Asya İnceleme Merkezi, Atina, 1992 (büyük ölçüde gözden geçirilerek Türkçe'ye çevrildi: 18. Yüzyılda İzmir'de Ticaret (1700-1820), İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, 2006); Les négociants Chiotes dans les échanges internationaux (1750-1850), Yunanistan Ziraat Bankası Yayınları, Atina, 1995 (Yunanca); ve Trade and Money. The Ottoman Economy in the Eighteenth and Early Nineteenth Centruies, İstanbul, Isis Press, 2007. Ayrıca 18. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında Smyrna'nun ticareti üzerine çok sayıda makalenin yazarıdır.