E.P. Thompson

1924’te İngiltere’de doğdu. İkinci Dünya Savaşı’nda Afrika ve İtalya’da görev yaptı. Savaş sonrasında Cambridge Üniversitesi’ni bitirdi. 1956’da İngiliz Komünist Partisi, Marksist Tarihçiler grubunun pekçok üyesi ile birlikte Stalinist politikaları protesto ederek partiden ayrıldı. 1957’de The New Reasoner dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Bu dergi daha sonra dönemin genç kuşak sol entelektüellerinin ve öğrencilerinin içinde yer aldığı New Left Review’nun çıkışına öncülük etti ve Thompson uzun süre New Left Review’nun editoryal kurulunu yönetti. 1965’ten sonra yayın kurulu içinde doğan ayrılıklar nedeniyle dergiden uzaklaştı. Thompson’un önemli araştırmaları arasında William Morris: Romantic to Revolutionary (1955), The Making of the English Working Class (1963), Whigs and Hunters: The Origins of the Black Act (1975) yer almaktadır. Moral ekonomi tartışmalarını derlediği Customs in Common (1993) ve Louis Althusser, Tom Nairn ve Perry Anderson’la polemiklerinin yer aldığı Poverty and Theory and Other Essays (1978) önemli eserleri arasındadır. 1980’lerde Nükleer Silahsızlanma Hareketi (AND) aktivisti olarak mücadele eden Thompson’ın bu dönemde yazdığı yazılar Writing by Candlelight (1980), Protest and Survive (Thompson vd.) (1980), Exterminism and Cold War (Thompson vd.) (1982), Zero Option (1982), The Heavy Dancers’de (1984) biraraya getirilmiştir. Ayrıca Double Exposure (1985) ve The Sykaos Papers (1988) yayımlanmış eserleri arasındadır. E. P. Thompson 1993’te öldü.