Dimitri Kitsikis

1935 yılında Atina’da doğdu. 1962’de Paris-Sorbonne Üniversitesi’nde tarih doktoru oldu. Çeşitli ülkelerin üniversitelerinin yanısıra, 1980’den sonra Türkiye’de Boğaziçi ve Bilkent Üniversiteleri’nde çalıştı. 1983’den beri Kanada’da Ottawa Üniversitesi öğretim üyesidir. Çalışma alanı, uluslararası ilişkiler tarihi ve 19. ve 20. yüzyılda Yunanistan-Türkiye-Kıbrıs ilişkileridir. Çok sayıda makalesi ve kitabı vardır. Elinizdeki kitaptan önce Türkçe’de Yunan Propagandası adlı kitabı yayımlanmıştır (Meydan Neşriyat, 1964; Kaynak Kitaplar, 1974).