Derya Koptekin

1983 yılında Mardin Kızıltepe’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı’ndan ve 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecelerini aldı. Yoksulluğun sosyal temsilleri, çocukların kimlik algıları, sınıf deneyimleri, kentsel dönüşüm ve göç konularında çalışmalar yürüttü. 2009-2016 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde psikodramatik grup terapisi eğitimini tamamlayarak psikodrama terapisti unvanını aldı. Daha sonra psikanalizle ilgilenmeye başladı. Psikoterapist.