Derya Gültekin-Karakaş

Derya Gültekin-Karakaş İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden işletme yüksek lisans derecelerini aldı. Özel sektörde bir süre bankacılık ve finans alanlarında çalıştıktan sonra İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü İktisat Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi oldu. Sydney Üniversitesi ve Avustralya Hükümeti'nden aldığı doktora bursu ile Sydney Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi Politik İktisat Bölümü'nde doktora eğitimini tamamladı. Halen İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliğii Bölümü'nde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği yapan yazarın ilgi alanları arasında, kalkınma iktisadı, politik iktisat, sermayenin uluslararasılaşması, finansal piyasalar, küresel ekonomi içinde Türkiye, Türkiye banka sektörü ve devlet teorileri yer almaktadır.