Deniz Gürler

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Politika alanındaki doktorasını “20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla İşçi Denetimi Mücadelesi Bağlamında Fabrika İşgal Hareketleri ve İşgal Fabrikaları Hareketi” başlıklı teziyle tamamladı. Çalışma 2021 Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’nü kazandı. Putin’in Emek İkilemi: İstikrar ve Durgunluk Arasında Rus Siyaseti (Stephen Crowley, Notabene, 2023) kitabını çevirdi. Yönetim Bizde Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi başlıklı derlemenin (Dario Azzellini ve Immanuel Ness, Notabene, 2021) çevirmenlerinden ve Karşıİşgal: İşgal Hareketleri ve Özyönetimler Üzerine Bir Derleme (Siyah Beyaz, 2016) başlıklı derlemenin eş derleyenlerindendir.