Daniel Royot

Yeni Sorbonne Üniversitesi emekli profesörü.