Daniel Cohen

Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nde iktisat profesörüdür. Fransa'da sosyalist başbakan Lionel Jospin'in kurduğu İktisadi Çözümleme Konseyi'nin de üyesidir. Les Infortunes de la Prosperite (1994) ve Nos Temps Modernes (1999) başlıklı iki ayrı kitabı daha yayımlanmıştır.