Cecil John Cadoux

(1883-1947), İzmir'in İlkçağ tarihi üzerine yaptığı araştırmanın ilk ürünü olan teziyle, Londra Üniversitesi'nden lisans derecesini; daha sonraki başka bilimsel araştırmalarıyla da, yine Londra Üniversitesi'nden İlahiyat Doktoru unvanını, Oxon Üniversitesi'nden bir diğer yüksek lisans derecesini, Edinburgh Üniversitesi'nden de Onursal İlahiyat Doktoru unvanlarını almış, dolayısıyla tarih ve ilahiyat dallarında uzmanlaşmış bir araştırmacıdır. Kimliği ve yaşamı hakkında, ancak kendi yapıtının önsözünde bulabildiğimiz kadar bilgiye sahibiz. 1900 dolaylarında, çokuluslu ticaret kenti İzmir'e yerleşmiş binlerce yabancı arasında bulunan ailesi, bu kentte 17 yıl yaşamış ve hem kendisi hem de kardeşlerinden birçoğu orada doğmuş. Londra Üniveristesi'nden alacağı ilk akademik unvan için tez yazma çalışmasına 1909'da başladığına, üstelik kendisi o zaman genç yaşında hükümetin bir memuru durumunda bulunduğuna göre, anlaşılıyor ki, ailece İzmir'den ayrılmaları 20. yüzyılın hemen başında olmuş. Ana dili İngilizce'den başka Fransızca, Almanca, Latince'yi, eski Helen dilini ve yeni Helen dilini çok iyi bilmektedir. Türkçe'yi öğrendiğinin bir belirtisi, kitabında görülmüyor.