Cana Bilsel

Şu an ODTÜ'de doçent olarak mimari tasarım ve şehir projesi dersleri vermektedir. 1996'da Paris X. Üniversite- Nanterre'de doktora tezini vermiştir. Tezinin adı "19. Yüzyıl Başından 20. Yüzyıl Başına dek İzmir Şehir Uzamının Gelişimi".Mimari ve şehircilik alanında birçok yarışmaya katıldı. Yayınlanmış belli başlı makaleleri: "Ideology and Urbanism during the Early Republican Period: Two Master Plans for İzmir and Scenarios of Modernization", METU Journal of Faculty of Architecture, c.16, n.41-2, 1997, s.13-30; ayrıca "The Ottoman Port City of İzmir in the 19th Century: Cultures, Modes of Space Production and the Transformation of Urban Space", in Afife Batur (Der.), Seven Centuries or Ottoman Architecture, A 'Supranational Heritage', Turkish Chamber of Architects, YEM, İstanbul, 2201, s.225-233.